Kontakt

Styrelsen består av

Ordförande Jörgen Gustavsson
Kassör Martin Thidell
Sekreterare Sebastian Källstrand

Ledamöter
Tommy Blom
Birgitta Boke
Oden Andersson
Jens Rinberg
Christer Fässberg

Suppleanter
Sebastian Pettersson
David Kleppenäs

Skriv till hedeforsby@gmail.com